Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky pro pronájem Chaty U Lanovky, v Rejdicích 49 v Kořenově
Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem Chaty U Lanovky a nájemcem této chaty.
Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vznikne po obdržení zálohové platby v době splatnosti ve prospěch pronajímatele.
Cena je stanovena pronajímatelem a sdělena písemně (e-mailem) nájemci.
Chalupa se pronajímá jako celek (vyjma zaploceného jezírka a technických místností jako je prádelna, kotelna apod.). Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu a je také oprávněn zajistit bezproblémový provoz objektu (přikládání do kotle, praní prádla, sekání trávníku, případně provedení nezbytných oprav, atp.).
Nástupy na pobyt: mezi 15. a 18. hodinou. Pokud nebude obsazen termín předcházející vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt.
Ukončení pobytu: nejpozději do 10 hodin.
Úklid: nájemce po sobě provede základní úklid (uložení věcí na původní místa, umytí nádobí, otření stolů, zametení a setření podlah a stáhnutí použitého povlečení a odpadků), vysátí a úklid soc. zařízení zajistí pronajímatel.
Objednávka : objednávky na pronájem chaty přijímáme písemně (e-mail), my vám obratem sdělíme, zda je vámi požadovaný termín volný a v kladném případě vám budeme tento termín předběžně rezervovat do doby uplynutí splatnosti zálohy. Do této doby musíte uhradit zálohovou platbu ve výši stanovené pronajímatelem. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude opět volný.
Po složení zálohové platby a jejím připsáním na účet Vám bude zasláno e-mailem potvrzení o přijetí zálohové platby společně s dalšími informacemi k pronájmu se Smlouvou o přechodném nájmu. Od této doby je objednávka pro nájemce i pronajímatele závazná.
Storno podmínky: v případě odstoupení nájemce od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.
Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.
Storno pobytu 90 a více dní – bez poplatku
Storno pobytu 89-60 dní – 50% z výše zálohové ceny
Storno pobytu 59-30 dní – 75% z výše zálohové ceny
Storno pobytu 29 a méně dní – 100% z výše zálohové ceny
V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chatu do 24 hodin od počátku rezervovaného termínu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pronájem se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní.
V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.
Nájemce je povinen:
Dodržovat a řídit se Provozním řádem a všeobecnými podmínkami nájmu Chaty U Lanovky.
Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:
Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu (max. 32 osob) nebo vyšší počet osob než byl nahlášen.
Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).
Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně uvnitř objektu.
Zjistí pobyt předem nenahlášeného domácího zvířete.
Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.
Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.
Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.
U objektu se nachází okrasné jezírko, které není určené ke koupání – nájemce je povinen dodržovat zákaz vstupu k jezírku.
Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken.
V chalupě se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.
Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chaty s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.
V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.
Při nástupu na pronájem předložit doklad totožnosti nájemce, který též zodpovídá za jednání svých hostů. Při nástupu též uhradit zbylou část ceny pronájmu v hotovosti a složit vratnou kauci 4000,-Kč.
Při ukončení pronájmu uhradit v hotovosti částku za skutečně spotřebovanou elektrickou energii (při nástupu se společně opíše stav elektroměru a při ukončení se opět společně odepíše spotřeba) a rekreační poplatky obce, případně další služby (např. povlečení, poplatek za psa nebo za přistýlku).
Před ukončením pronájmu vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá.